Internet

Dokumenty

Aktualne wersje

Wzór umowy
obowiązuje od 2021-01-01

Regulamin
obowiązuje od 2021-01-01

Cennik
obowiązuje od 2020-10-01

Informacja dotycząca danych osobowych
obowiązuje od 2020-10-01

Informacja dotycząca danych osobowych (po angielsku)
obowiązuje od 2020-10-01

Poprzednie wersje

Wzór umowy
obowiązywał od 2020-10-01 do 2020-12-31

Regulamin
obowiązywał od 2020-10-01 do 2020-12-31