Cennik

Obowiązuje od 16 maja 2022 r.

  1. Wszystkie ceny zawierają 23% VAT.
  2. Opłaty za niepełne miesiące są obliczane proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usługi w stosunku do liczby dni w miesiącu.
  3. Jeśli nie określono ich inaczej, dopuszczalne czasy przerw w danym okresie rozliczeniowym wynoszą:

Taryfy A

Opłata instalacyjna: 150 zł jednorazowo

Taryfa Szybkość maksymalna Opłata miesięczna
A1 50 Mbps 40 zł
A2 150 Mbps 60 zł
A3 250 Mbps 80 zł

Taryfy B

Opłata instalacyjna: 50 zł jednorazowo

Taryfa Szybkość maksymalna Opłata miesięczna
B1 50 Mbps 50 zł
B2 150 Mbps 70 zł
B3 250 Mbps 90 zł

Migracja z taryf B do taryf A: 110 zł jednorazowo

Podane szybkości to szybkości maksymalne. Szybkość przeciętnie dostępna (osiągalna przez 80% okresu rozliczeniowego) wynosi 80% szybkości maksymalnej, zaś szybkość minimalna jest równa 50% szybkości maksymalnej.

Usługi dodatkowe

Zewnętrzny adres IPv4: 10 zł miesięcznie

Wynajem routera: 10 zł miesięcznie

Serwis

Wymiana kabla abonenckiego: 150 zł

Odbiór urządzeń z miejsca instalacji na żądanie: 50 zł

Prace serwisowe podjęte z winy użytkownika: 50 zł + 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Opłaty odtworzeniowe (maksymalne)

W razie uszkodzenia powierzonego użytkownikowi sprzętu naliczony zostanie faktyczny koszt przywrócenia go do działania, ale nie więcej niż określono poniżej: